Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมพนักงาน อบต.ทุ่งเทิง ปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง ให้ร่มรื่นสะอาดน่าอยู่ {gallery}po5{/gallery}

[ 20-06-2567 ] Hits:23

ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 3 รพ.สต.ทุ่งเทิง เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้ทุกครัวเรือนล้างทำความสะอาดถังน้ำ/โอ่งน้ำ จุดที่มีน้ำขังบ่อยครั้ง {gallery}r37{/gallery}

[ 19-06-2567 ] Hits:25

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดพร้อมคณะศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ยินดีต้อนรับ นายเฉลิมพล มาลาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมคณะ ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน อบต.ทุ่งเทิง ร่วมกับ รพ.สต.ทุ่งเทิง/บัวเจริญ และออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง {gallery}r36{/gallery}

[ 19-06-2567 ] Hits:31

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งเทิง

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง มอบหมายให้คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งเทิง จำนวน 7 ราย {gallery}o12{/gallery}

[ 18-06-2567 ] Hits:29

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

      โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๙ ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ (ถนนโชคชัย-เดชอุดม) กิโลเมตรที่ ๒๖ เลขที่ ๒๓๗ หมู่ที่ ๑บ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๖๐

[ 01-12-2564 ] Hits:2790

วัดบ้านทุ่งเทิง

      วัดบ้านทุ่งเทิง ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 30-11-2564 ] Hits:1755

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ