Hot News :

ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซี.ซี.สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 ให้เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้กับโรงเรียนในตำบลทุ่งเทิง จำนวน 4 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 21 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันจันทร์, 22 พฤศจิกายน 2564 13:54

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซี.ซี.สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 ให้เด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้กับโรงเรียนในตำบลทุ่งเทิง จำนวน 4 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 21 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117352967)


ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ