Hot News :
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายชิงชัย ราชริวงษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 083-7416813

 


พนักงานส่วนตำบล

นางสุปาณี ดำริห์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 


ข้าราชการครู

นางเฟื่องทอง จำปาเต็ม

ครูชำนาญการ

นางสาวบัวคำ กุพันธ์

ครูชำนาญการ

นางอัจฉราวรรณ เหล่าผา

ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐทยา วงศ์ใส

ครูชำนาญการ

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางณัฐฌา ปัญญาวัน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเกษร จำปาเต็ม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางวงค์เดือน ภูมิคำ

ผู้ดูแลเด็ก

นางเปลี่ยน แซ่เฮง

จ้างเหมาบริการ

นางณัฐภัทร กัญญาสาย

จ้างเหมาบริการ

นางสายรุ้ง ใจเย็น

จ้างเหมาบริการ

นางสาววิจิตรา จันทาอ่อน

จ้างเหมาบริการ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ