Hot News :
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

นายสว่าง พรมด้วง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง
มือถือ 091-3423163

นายปรีชา เต็มดวง

รองประธานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง
มือถือ 093-3193381

นางสุรียา ชิงชนะ

รองปลัด/เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง
มือถือ 080-4673289

 


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอมตะ ศรีภารา

ส.อบต. ม.1
มือถือ 099-0725662

นายวิเชียร ทองเต็ม

ส.อบต. ม.2
มือถือ 088-0832883

นายสมภักดิ์ ประสาร

ส.อบต. ม.3
มือถือ 099-3253172

นายสิทธิศักดิ์ วันทอง

ส.อบต. ม.4
มือถือ 096-8932990

นายอุทัย เกษอุดม

ส.อบต. ม.5
มือถือ 080-0965488

นางวิไลวรรณ พรมจันทร์

ส.อบต. ม.6
มือถือ 089-7188758

นายอภิชาติ ศรีโกศล

ส.อบต. ม.7
มือถือ 085-1876145

นายคำสอน ทองคำวัน

ส.อบต. ม.8
มือถือ 094-3053459

นายสว่าง พรมด้วง

ส.อบต. ม.9
มือถือ 091-3423163

นายสราวุธ นะวัน

ส.อบต. ม.10
มือถือ 093-3271743

นายพันรงค์ สีมาทอง

ส.อบต. ม.11
มือถือ 093-3755436

นายอุเทน สิงห์แจ่ม

ส.อบต. ม.12
มือถือ 065-4303585

นายใหม ศิริเติม

ส.อบต. ม.13
มือถือ 064-5610208

นายปรีชา เต็มดวง

ส.อบต. ม.14
มือถือ 093-3193381

นายธนศักดิ์ คำตัน

ส.อบต. ม.15
มือถือ 065-3191254

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ