เคลือบฟลูออไรด์ ป้องกันฝันผุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2567 09:18
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เคลือบฟลูออไรด์ ป้องกันฝันผุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลทุ่งเทิง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเทิงเข้าตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลทุ่งเทิงพร้อมเคลือบฟันฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุให้กับเด็กๆ ช่วยให้เด็กๆที่มีปัญหาช่องปาก ฟันผุ สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้อย่างราบรื่น เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ