ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567 15:44
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายประสงค์ วิวาสุขุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 3 รพ.สต.ทุ่งเทิง เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้ทุกครัวเรือนล้างทำความสะอาดถังน้ำ/โอ่งน้ำ จุดที่มีน้ำขังบ่อยครั้ง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ