ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณตา จำนง ณ วัดบ้านหนองแวง

      วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมคณะ ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณตา จำนง ณ วัดบ้านหนองแวง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (หมู่บ้านไร้คลอง) ณ เทศบาลตำบลสีวิเชียร

      วันที่ 9 ธันวาคม 2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ จัดโครงการศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (หมู่บ้านไร้คลอง) ณ เทศบาลตำบลสีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมาร

       วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมงานพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมาร ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง อาคาร"สำนึกรักบ้านเกิด"

      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง  ร่วมงานพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง อาคาร"สำนึกรักบ้านเกิด" โดยท่านเมธาศิษฎ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม และ ท่านถาวร คูนิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สิ้นค่าใช้จ่าย 1,600,000.- จากความร่วมมือของชุมชนและคณะศิษย์เก่า...ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อย เพื่อลูกหลานของเรา

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทงตำบลทุ่งเทิง ประจำปี 2560

     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง  ร่วมงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทงตำบลทุ่งเทิง ประจำปี 2560 ณ หนองน้ำสาธารณะ ตำบลทุ่งเทิง

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชา" สู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวนสมาชิกใหม่ทั้งหมด 156 คน

      วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง  ร่วมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชา" สู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวนสมาชิกใหม่ทั้งหมด 156 คน นำโดยท่านประธานชมรมฯ นายสุวัฒน์ โคตะสิน จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชา" สู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวนสมาชิกใหม่ทั้งหมด 156 คน ซึ่งมีหน่วยงานของตำบลทุ่งเทิงเข้าร่วม 2 หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งเทิง

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโฮมบุญกฐิน วัดภูน้ำจั้น ประจำปี 2560 ณ วัดภูน้ำจั่น ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอนำ้ยืน จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 28 ตุลาคม 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมโฮมบุญกฐิน วัดภูน้ำจั้น ประจำปี 2560 ณ วัดภูน้ำจั่น ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอนำ้ยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดเวตวันวิทยาราม อำเภอเดชอุดม

      วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดเวตวันวิทยาราม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธี วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2560

      วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง หัวหน้าหน่วยงานราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ร่วมพิธี วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานบุญกฐินวัดทุ่งเทิง ประจำปี 2560

       วันที่ 22 ตุลาคม 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง และพี่น้องประชาชน ตำบลทุ่งเทิง ร่วมงานบุญกฐินวัดทุ่งเทิง ประจำปี 2560 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมสืบสารประเพณีงานลอยกระทงบ้านทุ่งเทิง ประจำปี 2560

     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมสืบสารประเพณีงานลอยกระทงบ้านทุ่งเทิง ประจำปี 2560 ณ หนองน้ำบ้านทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการอบรมโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และการใช้ยาสมุนไพรในชุมชน ประจำปี 2560

      วันที่ 8 กันยายน 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และการใช้ยาสมุนไพรในชุมชน ประจำปี 2560 ณ.ห้องประชุม รพ.สต.ตำบลทุ่งเทิง 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานบุญสังฆทานวัดโคกป่ากุงเจริญธรรม บ้านบัวเจริญ

        วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง  ร่วมงานบุญสังฆทานวัดโคกป่ากุงเจริญธรรม บ้านบัวเจริญ ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมออกโรงทาน นักเรียนสวดมนต์แปล...เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกท่าน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการน้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way 0f Life) บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 13

        วันที่ 31 สิงหาคม 2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการน้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way 0f Life) บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 13 ตำบลทุ่งเทิง

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 14