ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
  นายชิงชัย ราชริวงษ์  
ผู้อำนวยการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

พนักงานส่วนตำบล
     
- ว่าง -
นางเฟื่องทอง จำปาเต็ม
นางสาวบัวคำ กุพันธ์
นักวิชาการศึกษา
ครู
ครู
     
 
นางสาวณัฐทยา วงศ์ใส
นางอัจฉราวรรณ เหล่าผา
 
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
 

 

พนักงานจ้างภารกิจ-พนักงานจ้างชั่วคราว
     
นางสาวเกษร จำปาเต็ม
นางวงค์เดือน ภูมิคำ
นางณัฐฌา ปัญญาวัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ