ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

 

กองช่าง

 

 
 
 
  นายศักดา หันพรหมมา  
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 
พนักงานส่วนตำบล
 
         
 
 
 
 
นายอานนท์ อุดมดี
 
- ว่าง -
 
 
นายช่างโยธา
 
นายช่างโยธา
 

 

พนักงานจ้างภารกิจ-พนักงานจ้างชั่วคราว
     
นายสันติ ศรีไหม
- ว่าง -
นางหนูฤทธิ์ สารภัย
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ