ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2560

ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 2560

       วันที่ 12 กรกฎาคม 2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่...

[ 12/07/60 ] Hits:11

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ห้วยผักแป้น บ้านหนองโพธิ์ไฮ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ห้วยผักแป้น บ้านหนองโพธิ์ไฮ

      วันที่ 10 มิถุนายน 2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่...

[ 10/06/60 ] Hits:15

ร่วมประชุมคณะกรรมการ โครงการผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภเดชอุดม

ร่วมประชุมคณะกรรมการ โครงการผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภเดชอุดม

      วันที่ 8 มิถุนายน 2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่ว...

[ 08/06/60 ] Hits:17