ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 ร่วมงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทงตำบลทุ่งเทิง ประจำปี 2560

ร่วมงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทงตำบลทุ่งเทิง ประจำปี 2560

     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วน...

[ 03/11/60 ] Hits:5

 ร่วมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชา" สู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวนสมาชิกใหม่ทั้งหมด 156 คน

ร่วมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชา" …

      วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง  ร่วมพ...

[ 02/11/60 ] Hits:2

ร่วมโฮมบุญกฐิน วัดภูน้ำจั้น ประจำปี 2560 ณ วัดภูน้ำจั่น ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอนำ้ยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมโฮมบุญกฐิน วัดภูน้ำจั้น ประจำปี 2560 ณ วัดภูน้ำจั่น ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอนำ้…

     วันที่ 28 ตุลาคม 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วนตำ...

[ 28/10/60 ] Hits:8